ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αντλίες Θερμότητας
Pellet
Ξύλο
Ηλεκτρική Θέρμανση
Φωτοβολταϊκά
Αντλίες Θερμότητας


Αντλίες Θερμότητας


Η μεγάλη ζήτηση των αντλιών θερμότητας  για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης οφείλεται στην ανάγκη μείωσης του κόστους λειτουργίας, στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο και στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η αυξανόμενη ρύπανση  επιβάλλουν την επανεξέταση του συμβατικού τρόπου θέρμανσης των κτιρίων και την επιλογή λύσεων που εξοικονομούν ενέργεια & πόρους από το περιβάλλον.

Oι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν την ενέργεια που αφήνει ο ηλιος στον αέρα, το έδαφος ή το νερό. Η αρχή της λειτουργίας τους  βασίζεται στο ότι  καταφέρνει να μεταφέρει θερμότητα από ένα χώρο χαμηλής θερμοκρασίας σε ένα υψηλότερης. Οι Αντλίες Θερμότητας απορροφούν περίπου το 75% της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη από το περιβάλλον. Το υπόλοιπο 25% το παίρνουμε με την μορφή  ηλεκτρικής ενέργειας.


Ο λόγος της αντλούμενης θερμικής ενέργειας προς την απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή ο βαθμός αποδοτικότητας COP (Coefficient of performance) στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας κυμαίνεται από 2,5 έως 5, ανάλογα με την τεχνολογία  & τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Η χώρα μας βρίσκεται σε μια γεωγραφική περιοχή όπου η θέρμανση μέσω της άντλησης θερμότητας μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα

Η αρχή λειτουργίας όλων των αντλιών θερμότητας είναι ίδια. Ανάλογα όμως με την επιλογή της πηγής άντλησης ενέργειας διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
  • Αντλίες Θερμότητας αέρος - νερού.
Οι αντλίες αέρος νερού εκμεταλλεύονται για την άντληση ενέργειας τον περιβάλλοντα αέρα. Εχουν όριο λειτουργίας από  -20 οC έως +50 oC.
  • Αντλίες θερμότητας νερού - νερού.
Οι γεωθερμικές αντλίες  εκμεταλλεύονται την θερμότητα από το έδαφος με οριζόντιους ή κάθετους εναλλάκτες. Έχουν καλό βαθμό απόδοσης, εύκολη εγκατάσταση και πολύ μικρότερο κόστος
αγοράς.

Στην χώρα μας, λόγω του ήπιου χειμώνα οι αντλίες που έχουν την μεγαλύτερη εφαρμογή είναι οι αέρος – νερού. Εχουν καλό βαθμό απόδοσης, εύκολη εγκατάσταση και πολύ μικρότερο κόστος αγοράς από τις γεωθερμικές. Τις βρίσκουμε σε δύο τύπους SPLIT (διαιρούμενες) & MONOBLOC και σε διάφορες θερμοκρασίες εξόδου νερού ανάλογα με τη εφαρμογή.

Η εταιρεία HITACHI κατασκευάζει τις αντλίες θερμότητας με την ονομασία YUTAKI.

Yutaki  S80 Split type  θερμοκρασία νερού έως 80 C
Yutaki   S Split type  θερμοκρασία νερού έως 60 C
Yutaki  M Monobloc  type  θερμοκρασία νερού έως 55 C

Oλες οι αντλίες θερμότητας της HITACHI λειτουργούν με τεχνολογία DC inverter.

 

Πρόγνωση Καιρού!
Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Μελέτη ΕΜΠ
Μελέτη ΕΜΠ
Πρωτοβουλία για το παιδί
Πρωτοβουλία για το παιδί - Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας